Doreen Laroya

Broken Soul

39.75

Description

     Sa unang pagkakataon matapos ang walong taon, nagkaroon muli ng interes sa isang lalaki si Diane.
     She knew Francis wanted her. At alam niya nang buong puso na ni hindi nito iisiping saktan siya. They both desired each other with unimaginable intensity. Para silang mga tuyong kahoy na madikit lang sa apoy ay sisiklab na. Pero ang problema ay ang multong basta na lang sumusulpot kung kailan darang na sila. Hihinto si Francis sa unang senyales ng pagtanggi mula sa kanya. Kahit hindi nito ipinapakita, mararamdaman ni Diane ang frustration ng lalaki.
     Hindi niya kayang saktan ang binata nang paulit-ulit. Kailangan na niyang sabihin dito ang kanyang sekreto. At kung pipiliin nitong lumayo pagkatapos, palalayain niya si Francis.
     He deserved someone better than the broken soul that she was….

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

112 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.