Rue Mondragon

Coffee With Ampalaya

39.75

Description

     Ang kondisyon ng lolo ni Gormund, maghanap siya ng disenteng babaeng magmamahal sa kanya. Madali sana dahil sa tikas at gandang lalaki niya, marami talagang nagkakandarapa sa kanya. Kaso ang gusto ng kanyang abuelo, maghahanap siya ng babaeng magkakagusto sa kanya habang nakasuot siya ng Afro wig, rubberized gum na isinusubo para mukhang nakaumbok ang itaas ng labi niya, at pekeng ilong na sarat.
     Kung hindi lang niya kailangan ang perang ibibigay ng lolo niya para masimulan ang expansion ng papalugi nilang trucking business, hindi siya sasang-ayon sa kalokohang iyon.
     Pagkatapos, noon pa niya nakilala si Sharee de Dios, ang tanging babaeng totohanang nagpatibok ng kanyang puso. Gusto nang hubarin ni Gormund ang pangit niyang maskara para maligawan na niya nang maayos ang dalaga.

Read Preview

Additional information

Author

Rue Mondragon

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.