Erynn Anne

Forbidden Love

39.75 31.80

Description

     Alam ni Rachelle na hindi niya dapat pinagbigyan ito; dapat tumutol siya. Ngunit sa bilis ng pangyayari ay hindi siya nakapagreact kaagad. Nakapulupot pa rin ang mga braso niya sa leeg ni Gavin; her breathing still labored.
     Kaagad na sinalo ng kamay ng binata ang kanyang pisngi at muli itong humarap sa kanya. “Don’t look away from me, Rae. Do you see what you’re doing to me?”
     “Y-you don’t know what you’re talking about. What you’re probably feeling is a bad case of puppy love. Didn’t we have this discussion before?” Several times as a matter of fact, isip niya.
     Wala siyang balak na mag-take advantage sa binata. Pero imbis na sumuko, tila lalo pang nagiging pursigido si Gavin na makuha siya. At hindi alam ni Rachelle kung hanggang kailan niya kakayaning iwasan ang advances nito….

Read Chapters One-Two

Additional information

Author

Erynn Anne

Page count

110 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.