Liz Carbonell

Forever Love

39.75

Description

     “Sana mabiyudo ka kaagad,” biro ni Gabriella sa kanyang first love na si Leandro. Hindi naman niya pinangarap na mamatay nga sa isang trahedya ang asawa nitong si Dessna, kaya ganoon na lang ang kanyang guilt lalo na’t parang siya pa ang naging dahilan ng aksidenteng pagkamatay nito.
     Kaya parang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap ang biglang pagbabalik ni Leandro matapos ng isang taong hindi nila pagkikita. Parang puputok ang kanyang puso sa ligaya nang hilahin siya nito at halikan. Hanggang makita niya ang poot sa nagbabaga nitong mga mata….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Liz Carbonell

Page count

119 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.