Abby Herrera

Friendzoned

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     “Tungkol d’un sa isang araw… ’yung sa atin… sa kotse?”
     “Yes?” untag ni Carter sa binata. Magpapahayag na ba si Phoenix ng damdamin? Hihingi ng patawad na minahal siya kaagad?
     “You know, I respect you and I like you,” simula ng lalaki.
     Shit! Her heart dropped. ‘I respect you’. That’s the universal ‘no’. Remake ng ‘It’s not you, it’s me’.
     “I hope hindi mo isipin na ginagawa ko iyon sa lahat ng babae, lalo na sa ’yo. I mean, I consider you my friend.”
     Tumango siya. “Huwag mo nang isipin ’yun. Nakainom rin ako, hindi ko na nga maalala.” Buti na lang talaga, naimbento ang pride.
     “I’m just worried na makakasira ito sa samahan natin.”
     Hindi alam ni Carter kung ano ang gustong ipahiwatig ng lalaki, bukod sa malinaw na friend zone lamang para rito ang lahat sa kanila….

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Abby Herrera

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.