Sydney Vera

Hooked on You

39.75 31.80

Description

     “Look, I really don’t know you. We’re not even friends. Wala tayong kahit ano kundi iyong namagitan sa atin kagabi… na hindi na dapat pang maulit.”
     Malakas ang naging pagtawa ni Leon. “Two questions. I’ll stop pestering you if you answer ‘no’ to any of the two.”
     “Shoot,” walang gatol na sagot ni Bianca.
     “Were you satisfied last night?”
     Napabuga siya ng hininga. Madalas siyang ipahamak ng kaprangkahan niya. “Y-yes,” mahina niyang sagot.
     “You don’t want me to f*ck you senseless again?”
     Hindi makasagot si Bianca. Iba ang gustong sabihin ng kanyang bibig sa sinasabi ng katawan niya. Boses pa lang ng lalaki ay para na siyang kinukuryente at sinisilaban ang katawan.
     She couldn’t deny that she wanted a repeat of last night.

Read Preview

Additional information

Author

Sydney Vera

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.