Gel Dalisay

Kapag Handa Na Ang Puso

39.75

Description

     “I wish I’m as lucky as Gary,” tukoy ni Gino sa kanyang yumaong ex-boyfriend. Dinadalaw niya ang puntod ng huli noong magkakilala sila ng bagong kaibigan.
     Ngumiti siya. “Sa hitsura mong ’yan, I’m pretty sure maraming babae ang nagkakandarapa sa ’yo.”
     “Actually, may nagugustuhan ako.”
     Hindi alam ni Melanie kung bakit tila may kirot siyang nadama sa narinig. “Tell me about it.”
     Mataman itong tumingin sa kanya. “She’s someone like me, actually. Pareho kaming mapagpahalaga sa mga mahal sa buhay kahit pumanaw na sila.”
     Natigilan si Mela. Hindi niya alam kung paano magre-react ngayong dama niyang siya ang pinaparinggan nito. Hindi pa niya sigurado kung kaya na ba niyang magmahal muli, pero parang hindi rin niya kayang biguin si Gino…

Read Preview

Additional information

Author

Gel Dalisay

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.