Larei Samaniego

Professor Torpe

39.75

Description

     Iniinis lang ni Reyena ang tatay niya kaya imbis na pamahalaan ang kanilang kompanya, minabuti niyang mag-apply na guro sa St. Alphonse University. Sa tingin niya, wala talaga siyang calling sa larangan na iyon at napilitan lang talaga siya. Pero sa kanyang unang araw na pineste ng kanyang ama, naihagis niya pabukas ang pinto patama sa mukha ng isang napakakisig na Adan.
     Mukhang bumabawi sa kanya si Kapalaran. Akalain ba niyang doon niya matatagpuan ang isang ganoon kaakit-akit na nilalang? Bakit kaya nagtatago lang si Nube sa school na iyon bilang isang professor? Mas bagay itong maging isang modelo sa palagay niya—modelo ng underwear. Iyong T-back.
     Lihim na napabungisngis si Reyena sa naisip.
     Hmm, gusto niyang bawiin ang naunang sinabi.
     Teaching isn’t a bad idea, after all….

Read Preview

Additional information

Author

Larei Samaniego

Page count

135 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.