Sachi Bliss

Like Lovers Holding On

74.75

Description

The Ex Files (Book 6 of 6)

     “You’ll get over him and move on.”
     “I want to start forgetting now.” Kumapit ang babae sa isang braso ni Connor.
     “That’s not possible.” Ninenerbyos na napatawa siya. Masyadong malapit ang dalaga sa kanya na ramdam na niya ang hininga nito sa mga labi niya.
     “Sure it is.”
     At bago pa siya may masabi muli, nagdikit na ang mga labi nila. Ni hindi alam ni Connor kung sino sa kanilang dalawa ang naunang lumapit, ang nag-umpisa. The only thing he knew was how wonderful it felt to kiss her, and he didn’t want to let go.
     Ano ba ang ginagawa niya? Brokenhearted ang babaeng ito. He shouldn’t seduce her, right?
     Hindi nga dapat. Ngunit nang ma-realize niya iyon, parang huli na….

Read Preview

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

240 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.