Selena Arcangel

A Love Story In Sagada

39.75

Description

     “Where do you think you’re going, Cailey?” pigil sa kanya ni Aaric.
     Pumiksi siya mula sa pagkakahawak nito. “Kailangan ko nang umalis. Naghihintay na sa akin si—”
     “Sino? Si Kean?” galit na putol nito. “Di ka na sasama sa lalaking iyon!”
     Napabuntong-hininga siya at gusto niyang mapaiyak. Napakagat-labi siya upang pigilan ang pagtulo ng luha. “Aaric, kailangan ko na talagang umalis.”
     “Fine!” biglang pagpayag nito na ikinagulat niya. “But I’m going with you.”
     Pinanlamigan ng katawan si Cailey sa sinabi ng kausap. Madidiskubre nito ang sekretong limang taon niyang itinago, sa oras na sumama ito sa bahay niya. At madadagdagan lang ang dahilan para lalo siyang kamuhian ni Aaric….

Read Preview

Additional information

Author

Selena Arcangel

Page count

132 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.