Cleo Moreno

Pangarap Ko ang Pag-ibig Mo

8.00

Categories: , , Tag:

Description

     “I starred in my own sex video, Erico. Binaboy ni Mark ang pagkatao ko’t sinira ang buhay ko. Tapos, niloko mo ako. Sige nga, sabihin mo sa akin kung paano ko basta na lang kakalimutan ang lahat.” Sandaling huminto si Clara para pahinahunin ang sarili. “Gawin mo kung ano man ang gusto mo, Erico, pero hindi ako babalik sa Trinidad. Kung kailangan kong mag-resign para lang hindi tumapak sa lugar na ’yun muli, gagawin ko.”
     She was about to walk out when he got hold of her arm. “Sige, mag-resign ka. Gawin mo ’yan.” Kahit hindi galit ang tinig, matalim ang tingin ng binata sa kanya. “But I tell you that I always get what I want, Clara. And if you’re not coming then, forget everything about this project.”
     “Ano’ng ibig mong sabihin?” Her emotions shifted from anger to confusion.
     “Narinig mo ako, Clara. Handa akong kanselahin ang kontrata sa McClarens ano mang oras. At hindi ako natatakot sa kahit anong kaso dahil kayang-kaya kong lusutan ’yun. I have the means to do just that.” His eyes were filled with anger and it made Clara shiver. “At alam kong hindi mo kakayanin na mapahamak ang mga kasamahan mo dahil lang sa katigasan ng ulo mo. You’re coming home with me, Clara. We’re going back home together.”
     “What do you mean together?”
     “Kung kailangan kitang igapos pabalik ng Trinidad, gagawin ko. Uuwi tayo nang sabay, mauuna tayong pumunta sa Trinidad bago ang buong staff and crew.”
     Sa tono ng pagsasalita ni Erico ay parang hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon para magprotesta.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Cleo Moreno

Page count

177 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.