Averiz Gale

The Sign of Love

8.00

Description

     “Ang taong humihiling kay Saint Therese, pinapadalhan niya ng sign in a form of a rose. Puwedeng tunay na rose, picture na rose, basta!”
     “Paano kung nagkataon lang palang may nagbigay ng rose? Sign na ‘yun?”
     “Andaming tanong, basta manalig ka na lang kasi.”
     Magsasalita pa sana si Gidget pero nakita niyang nakapikit na ang pinsan niya habang nakatayo sa pila. Nag-umpisa na itong magdasal. Muli siyang tumingin sa paligid. Lahat ng tao ay taimtim na nagdadasal doon, lahat ay nananalig na mapagbigyan ang hiling nila.
     Kapag humiling ba ako ng true love, ibibigay mo? naisip ni Gidget habang nakatingin sa may altar kung saan naroroon ang relics ng santa.
     “Miss, gusto n’yo ng white rose?”
     Napalingon siya nang marinig ang nagsalita.
     Noon sila nagkakilala ng kadeteng nagbalik ng panyo at prayer book niya noong isang linggo. Di yata’t dininig na ang hiling niya.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Averiz Gale

Page count

110 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.