Dior Madrigal

Reaching You

39.75

Description

     “Pakakasalan mo lang ba ako dahil sa lineage ko? Dahil mayaman ako? Dahil sa apelyido ko?”
     Tinitigan siya ni Xander. “I’m not gonna lie to you, Kara. Yes, pakakasalan kita dahil mahalaga sa ’kin ang lahat ng iyon.”
     Hindi niya napigilan ang nanginginig na tawa. “God, you’re so brutally honest.”
     “Mas gugustuhin mo bang magsinungaling ako?”
     Muli niyang kinagat ang nanginginig na labi. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib habang nakatitig sa mukha ng kaharap.
     She really wanted to stay. Gusto niya talagang manatili sa tabi nito. Gusto niyang maniwala na balang araw makikita rin siya ni Xander nang higit sa perpektong asawa na may perpektong pangalan at pamilya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.