Bella Amor

Somewhere to Belong

39.75

Description

     Normally, iniiwasan ni Ayessa ang ganitong mga pagkakataon—ang mapag-isa kasama ang isang lalaki. Pero matapos siyang damayan ni Aidan nang nakaraang gabi, tila naging panatag ang loob niya rito. She felt safe around him, which was also a first.
     “Alam mo, pakiramdam ko safe ako pag kasama kita. Bakit kaya?” kunot-noong tanong niya sa binata.
     Ngumiti ito. “Kasi alam mo sa kaibuturan ng puso mo na hindi kita sasaktan. Mamamatay muna ako bago kita saktan, Ayessa,” puno ng sinseridad na pangako nito.
     Namangha ang dalaga. She wished that she could trust her judgement and not let her fear interfere. Pero sa dami ng masasakit na karanasang pinagdaanan ni Ayessa, hindi iyon magiging madali….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Bella Amor

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.