Ella Gualvez

Summer Solstice

39.75

Description

     Gusto ni Patrick na pumikit muli para sagipin ang kanyang retina nang mamulatan niya ang babaeng tila kabuuan yata ng pinakamasamang bangungot ng bawat fashion guru and makeup artist. At ang suot nito?
Susme, puwede na itong gumanap bilang older sister ng multo sa pelikulang Sukob.
     “Thank you for waking up,” sabi nito. “I’m Lara Jimenez and in case you haven’t noticed, I kidnapped you.”
     Nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang mga pangyayari. May mga goons ngang dumakip sa kanya kagabi bago siya nawalan ng malay.
     “Sorry if we scared you, but I want to ask you to date me for one month starting tomorrow night.”
     He stared at her in utter shock. Ganoon ba siya kaguwapo at ganito ang epekto niya sa babae?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Ella Gualvez

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.