Jasmine Han

The Way to the Chef’s Heart

39.75 33.79

Description

    “So, are you a good chef?” tanong ni Jillian nang maubusan sila ng pag-uusapan.
    Pinagmasdan siya ni Pavlo. “I’m a great chef.”
    “Prove it para maniwala ako.”
    “You might ask me to marry you when you’ve had a taste,” mayabang nitong sagot.
    “You’re not my type.”
You’re way beyond my type…
    Unknowingly, she had issued a challenge. Dahan-dahang sumandal ang lalaki sa upuan, pinagtiklop ang mga braso sa dibdib at taas-kilay siyang tinanong sa nanghahamon na boses. “Oh, yeah?”
    Biglang nakaramdam si Jillian ng panlalamig dahil sa pagbabago ng ihip ng hangin sa paligid. Kung kanina, para silang mga high school students na naghaharutan lang, ngayon biglang naging seryoso. She didn’t like it. Nakaamoy siya ng panganib. Hindi niya na nga maitanggi sa sarili ang attraction dito, ginagatungan pa iyon ng lalaki!

Read Preview

Additional information

Author

Jasmine Han

Page count

136 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.