Ingrid De La Torre

100% Crazy Love

39.75 31.80

Description

     Sigurado si Saskia, tinamaan siya ng pana ni Kupido. Dahil kahit na mukhang de-bateryang robot ang binatang si Chace Aldeguer ay gustung-gusto pa rin niya ito. He was her ultimate crush. Buong akala niya ay pareho sila ng nararamdaman para sa isa’t isa, ngunit tahasan nitong sinabi sa kanya na hindi siya nito gusto. Tila hinampas ng tubo ang puso niya, kaya ipinangako niya sa sariling kakalimutan na ito.
     Akala niya ay hindi na muling magtatagpo ang mga landas nila. Ngunit napasok siya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang umentra ulit sa buhay ni Chace upang pigilan ang nakatakda nitong kasal. Sa kung anong biro ng tadhana, siya na sisira sana sa kasal, ang naging future esposa ng groom!

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Ingrid De La Torre

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.