Elise Estrella

Between The Moon And The NYC

39.75

Description

     Sa hitsura ng bago nilang kasamahan sa NYPD, sa tingin ni Mark, parang mas bagay na pre-school teacher si Abigail Lorenzana kaysa police detective. Hindi na siya nagtaka na ganoon na lang kung pag-usapan ito ng iba niyang katrabaho. At katapat ng sa kanya ang magiging opisina ng dalaga.
     Bagaman masaya iyong may magandang babae siyang masisilayan tuwing papasok ng opisina, hindi nakikipagrelasyon si Mark sa mga katrabaho niya. It was a hard and fast personal rule.
     But Abigail is just so tempting. At hindi siya santo para ipagtulakan palayo ang tukso na iyon….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

124 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.