Jade Anne Franco

Addicted To You

39.75

Description

     “You’re doing well, I see…” Sa tono ni Aidan, para lang silang malapit na magkaibigang matagal na hindi nagkita.
     Binigyan ito ni Haley ng sarkastikong ngiti. “You didn’t think a stupid infatuation would greatly affect me, did you, Aidan?” tukoy niya sa kanilang naging relasyon.
     “Infatuation, of course.” Hinagip nito ang kanyang braso bago pa siya makaiwas. “Iyon nga lang ba iyon?” anas nito.
     Kasabay ng pagsalakay ng masasarap na sensasyon, bumaba ang tingin ng dalaga sa mapupulang labi ng dating nobyo. For a split second, she wanted to indulge herself and taste them again. God, she missed him! Pero ipinangako niya sa sariling hindi na magpapadala sa matatamis nitong salita.
     She couldn’t afford to have another heartache from him….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.