Aileen Samson

Intoxicating Love

39.75 31.80

Description

     “Why did you just kiss me?” nalilitong tanong ni Yngrid sa bago niyang boss.
     “To confirm my suspicions,” walang gatol na sagot ni Jack.
     “Your mouth tastes of alcohol, Miss Fernando. Hindi niyan maipagkakailang lasing ka habang nagtuturo sa klase mo.”
     Napahiya siya at ang tanging paraan para magbangong-puri ay ang magkunwaring galit. “You didn’t have to kiss me, puwede namang tanungin mo na lang ako!” asik niya.
     “At aamin ka ba?” sarkastiko nitong sagot.
     Parang gustong ipukpok ni Yngrid sa ulo ng kaharap ang penholder na nasa desk nito. She thought he kissed her because he liked her. Hindi pala. Ngayon, nasaktan na nga siya, mukhang mawawalan pa siya ng trabaho….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Aileen Samson

Page count

129 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.