Elise Estrella

All Because of You

39.75

Description

     Sa edad na twenty-two, pampered princess si Isis sa bahay nila. Para patunayang kaya niyang maging independent, nakipagpustahan siya sa kanyang kapatid na kaya niyang mamuhay sa loob ng isang buwan nang walang suporta mula sa mga magulang, walang credit cards at sampung libong piso lang ang dala para sa upa ng bahay, tubig, kuryente at iba pang gastos.
     Mabuti na lang to the rescue ang kaibigan niyang si Artemis. Nang banggitin niya ang problema, inalok nito nang libre ang condo unit ng kuya nito na dalawang buwan daw mawawala roon. Siyempre, sinunggaban niya ang pagkakataon.
     Kaso biglang umuwi ang may-ari ng bahay na si Ares. Kung hindi uubra sa binata ang charm at pagmamakaawa, haharap siyang talunan at luhaan sa kanyang kapatid….

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.