Dior Madrigal

All Of Me

39.75

Description

     Sa tingin ni Loren, mali ang ex-boyfriend niya. Hindi siya ice queen, hindi totoong frigid siya. Dahil kung nagkaganoon, bakit para na siyang bulkan na sasabog anumang oras sa init na nararamdaman niya kada makikita si Caleb Serquiña?
     Parang buhay na sex advertisement, supernova ang level ng hotness ng binatang ranchero na nakilala niya matapos siyang maligaw nang apat na oras sa gubat sa probinsya ng kanyang best friend. Tinulungan siya ni Caleb na makabalik sa bahay ng kaibigan niya at hindi lang iyon.
     She was not supposed to feel a need so consuming for someone she just met.
     But she did.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

136 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.