Jasmine Han

Just Give Me A Reason

39.75

Description

     “Hindi ba kasali sa code of ethics ninyo ang ‘do not mix business with pleasure’? Ilang beses mo na ’yung binali kapag may magaganda kang mga kliyente?” tanong ni Tracy sa ni-hire niyang private investigator.
     “I’ve never mixed business with pleasure before. And I’m not about to start now,” sagot ni Blake.
     “Good.” Pero parang kinurot ang kanyang pride. She wouldn’t mind should he decide to break that code right now.
     “Kaya nga mamadaliin kong matapos ang kaso mo.”
     Napalingon siya sa lalaki. “Dahil natatakot kang i-break iyong code of ethics mo?”
     “Dahil gusto ko nang matapos ang business natin, at puwede na nating simulan ang pleasure,” he answered, smiling flirtatiously at her.
     Dahilan kaya nanghihina bigla ang mga tuhod ni Tracy….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Jasmine Han

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.