Mariflor Jose

Always Be My Baby

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     “I hate to be blunt, Ralph, pero gusto ko lang malaman kung ano ang pakay mo sa pag-aya mo sa aking mag-dinner?” prangkang tanong ni Roanne.
     “You don’t waste time, do you?” anito.
     “’Yan ang natutunan ko sa Amerika, dapat straight to the point at walang paligoy.” Derecho ang tingin niya sa mga mata ng lalaki.
     “Okay, I guess I have to be straightforward with you. The reason I invited you to dinner is to tell you the reason why we can’t be together.”
     Parang gumuho ang mundo ni Roanne sa narinig. Akala pa naman niya, sa wakas ay tinugon na ni Ralph ang pag-ibig niya rito mula noong thirteen siya. Pero siguro, nakababatang kapatid lang talaga ang tingin nito sa kanya—pa rin.

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Mariflor Jose

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.