Joelle Madison

An Angel Beside Me

39.75 31.80

Description

     Kailangan pang i-harass ng sarili niyang mga magulang si Aya bago siya mapalabas ng condo unit niya. Sa trabahong niya bilang video game reviewer at writer/contributor sa isang anime magazine, wala na talaga siyang social life.
     Gayunpaman, hindi man siya palaging lumalabas ng bahay, hindi pa rin iyon dahilan para masyado siyang ma-in awe sa kaguwapuhan ni Noah Palacios. Hindi iyon sapat na rason para magtumulin ang tibok ng puso niya kada makikita ito o mag-init ang mga pisngi niya sa tuwing ngingitian siya nito. Hindi talaga iyon tama!
     Lalo pa’t nobyo na ito ng maldita niyang pinsan….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Joelle Madison

Page count

131 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.