Elise Estrella

Antidote For Heartache

39.75

Description

Lovesick MDs (Book 1 of 4)

     Modern-day fairy tale princess ang tingin ni Dr. Oliver Legaspi kay Emma—beautiful, sweet, delicate, pero may strong and feisty side na lumalabas especially at times na kailangang protektahan ang mga estudyante nito. Noon pa mang una niya itong nakilala, he was already wondering kung puwede pa siyang magkaroon ng happy-ever-after. After his ex-fiancée’s death, inakala niyang kasama ring namatay ang pangarap niyang iyon, ngunit nang makilala niya ang pre-school teacher, tila na-revive ang puso niya.
     Ngunit natatakot siya. Alam ni Oliver, there were still parts of his heart that time had not yet healed. At hindi iyon nararapat para kay Emma. She deserved a Prince Charming. Kaya dapat manatili na lang na platonic ang relasyon nila.
     But it was too darn difficult to stay away from her….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

129 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.