Kylie Montiel

Before I Fall

39.75 31.80

Description

     Jamie will do anything to make sure her beloved best friend Vicki gets her hassle-free happy ending with the man she set her up with. Para magawa iyon, kailangan niyang alisin ang mga posibleng distractions dito; una sa listahan ang bandmate nitong si Chase, na obvious ang pagkagusto sa kaibigan niya. Nagpanggap siyang tutulungan ang binata upang malaman kung may feelings ba para rito si Vicki, by pretending that something is going on between them. Hindi naging mahirap na kumbinsihin ang lalaki.
     Everything’s going smoothly, nababaling na ang atensyon ni Chase sa kanya. Ngunit isang araw ay na-realize ni Jamie na iba na ang nararamdaman niya para sa lalaki. She now seriously wants him for herself!

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Kylie Montiel

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.