Kylie Montiel

Can’t Fight Love

39.75

Description

     Upang iligtas ang sarili sa galit at siguradong malupit na parusa ng kanyang kuya ay napilitang humingi ng tulong at literal na dumepende ni Roni sa masungit, ubod ng seryoso at may kayabangan niyang former classmate na si Clark. His help didn’t come free, though, dahil kapalit ng pagsiguro nitong magagawa ang hinihingi niyang pabor sa oras na itinakda niya, kinailangan niyang magpanggap na girlfriend nito.
     It turns out, the seemingly self-assured, formidable Clark is actually scared of one thing—his beloved grandmother’s wrath and the possibility of losing the chance to inherit a most coveted beachfront property.
     Masama man sa loob ay pinagbigyan niya ito, at tiniyak na sa sandaling masiguro na ng binata ang mana nito ay matatapos na ang ugnayan nila sa isa’t isa. Ngunit bakit wala pang isang linggo simula nang mag-‘break’ sila, na-mi-miss na niya ito?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Kylie Montiel

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.