Dior Madrigal

Crazy for You

74.75

Description

     Hindi nakilala ni Maxwell ang kababatang si Kelly sa pagbabalik niya sa bahay nila mula sa mahabang taon ng pagsisilbi sa bayan bilang sundalo. Ang layo na kasi ng hitsura ng dalaga sa uhuging batang gusto siyang ipakulam noong thirteen siya. Natulala siya at natameme sa ganda nito ngayon nang magkita sila matapos niya itong muntik na masagasaan. Kung may hindi nagbago sa babae, iyon ay ang saltik nito sa utak. Parang gusto pa rin siya nitong saksakin sa bawat pagkakataong magkikita sila.
     Pero gaano man siya naiinis kay Kelly, hindi maitatanggi ni Maxwell na naaakit siya sa dalaga at kailangan niya ng matinding self-control para pigilan ang sariling halikan ang mapupula nitong labi….

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

252 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.