Elise Estrella

Wild Child

69.75

Description

     Dahil sa reputasyon ni Sabina bilang wild child party girl, pinagdududahan niya ang lahat ng lalaking gustong makipag-date sa kanya. Inaya ba siyang lumabas ng lalaki dahil gusto siya nitong makilala, o dahil gusto nitong malaman kung gaano ka-wild ang party girl? They believe that women like her are usually a sure thing. Most of them are easy.
     Sigurado si Sabina, ganoon din ang nasa isip ni Alaric. Bakit naman ia-associate ng isang clean-cut, straight-laced golden boy of the powerful and influential Sarreal clan ang sarili nito sa isang kagaya niya?

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.