Olivia Ray

Thorns And Roses

39.75 31.80

Description

     “We can’t go on like this, Trey. Sa tuwing maguusap, nagkakabanggaan lang tayo.”
     “O naghahalikan.” He glanced to see a reaction from her.
     Napatuwid siya sa pagkakaupo. “Isang beses lang nangyari iyon at ikaw ang nanghalik sa ’kin. I never kissed you back.”
     “You kiss me everytime, Georgina, with your eyes. Tulad ngayon. You’re thinking that if I try to kiss you now, you’d let me.”
     “That’s true but I won’t give in,” turan niya. “You desire me but you’re thinking I’m your brother’s kept woman. Bakit ko sisimulan ang isang bagay na walang patutunguhan?”
     “Because you can’t help yourself.”
     “My body may oppose me, Trey, but my brain works better.”
     “Good.” Inilapit ng binata ang mukha sa kanya. “Dahil kapag ikaw ang unang lumapit sa ’kin, hindi ko pipigilan ang sarili ko.”

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Olivia Ray

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.