Precy Fontanilla

Don’t Steal My Heart

39.75 31.80

Description

     “You are a mystery to me, Gina. Hindi ko alam kung paanong nahulog ang loob ko sa ’yo sa napakaikling panahon,” seryosong ani Marcus, gamit ang pangalang ibinigay niya. Nakatitig ito sa kanya.
     “Please, Marcus. Mas mabuti kung gawin nating impersonal ang pag-uusap natin. Kapag may nakakitang iba sa atin ay baka iba ang isipin—”
     “I never cared about what people think of me.”
     “Well, I do!” malakas na sagot ni Yegana. Bagaman sigurado siyang mahal na niya ang lalaki, mas gugustuhin niyang magalit ito sa kanya ngayon. Dahil tiyak na higit pa roon ang makukuha niya oras na malaman nito ang totoo—that she was a professional thief at ang mismong pamilya nito ang nanakawan niya….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Precy Fontanilla

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.