Eve Rodziewicz

Fallen For You

39.75 31.80

Description

     “Nakapangako na ako na bibigyan kita ng trabaho dito sa kompanya.” Matalim ang tingin sa kanya ni Gilmore na parang sinasabing kung hindi sa taong napangakuan nito, nunca na bigyan siya ng binata ng trabaho. Hindi siya makapaniwala kung gaano kasama ang ugali ng kausap.
     Kumulo ang dugo niya. “Sino’ng napangakuan mo?”
     “My father,” makahulugang tugon nito.
     “Hindi ako humingi ng tulong sa kanya.”
     Tumaas ang kilay ni Gilmore. “Siya na lang ang tanungin mo. Nagkikita naman kayo, di ba?”
     Naningkit ang mga mata ni Kirstin. Pakiramdam niya, may ibang ipinahihiwatig ang binata. Na may hindi disenteng relasyon na namamagitan sa kanila ng ama nito….

Read Chapter One

Additional information

Author

Eve Rodziewicz

Page count

116 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.