Elise Estrella

Love Waits

39.75

Description

     Ang sabi ng mga mommies nila na matalik na magkaibigan, nasa sinapupunan pa lang daw sila ng mga ito, best friends na rin sila. Sabay silang lumaki, pumasok sa school, at nagdalaga at nagbinata. Noong college lang sila nahiwalay dahil Mass Communications ang course ni Lizzie habang Fine Arts ang kinuha ni Bailey. Matagal na niya itong crush—kung magiging honest ang dalaga sa sarili, mula pa noong ma-realize niyang lalaki ito at babae siya.
     Pero isang pangyayari ang nagpabago ng buhay ng kanyang kaibigan. Bigla, hindi na ito iyong simple at mahiyaing best friend niya. Ibang babae na rin ang palaging katabi nito, at hindi siya.
     Lizzie had a bad feeling that she was going to lose her friend. And never in a million years would she ever be ready for it….

Read Chapter One-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.