Satine Ortega

My Beautiful Mistake

74.75

Description

     “Let me go,” ani Gracie na binabawi ang braso. “Acey, I don’t wanna go home. Ano ba!”
     “Wala bang nagsabi sa iyo na hindi magandang tingnan ang babaeng naghahabol sa lalaki?”
     “Nagpapa-cute lang naman ako sa ’yo,” depensa ng dalaga. “You make it sound like it’s a bad thing.”
     “You dangle yourself in front of me like a pound of prime grade tuna. Kung ibang lalaki lang ako ay pinatulan na kita.”
     “Bakit ba kasi ayaw mo akong pansinin? Matagal na akong may crush sa ’yo. ’Tapos, ang sexy ko na ngayon. At saka dati na akong maganda!”
     Nahirapan ang binata na sagutin ang tanong na iyon. Gracie is indeed an effing beautiful woman.
     Sadya yatang inihulog ito ng tadhana para sukatin ang tibay ng dibdib ni Ace….

Read Chapter One-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Satine Ortega

Page count

252 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.