Dior Madrigal

Bound Hearts

37.00 29.60

Description

     For Lindsay, loving Calvin is like voluntarily drowning. At ngayon, nahihirapan siyang huminga sa kaalamang kababata lang ang tingin ng binata sa kanya.
     Siguro kailangan nitong tigilan ang pagiging masyadong sweet at ang pagtitig sa kanya na para bang gusto nitong tanggalin ang kanyang mga damit, kung gusto nitong manatili silang magkaibigan lang. Gayunpaman, hindi siya naïve o tanga para isiping sexual attraction equals romantic feelings. So maaaring naapektuhan ito ng pang-aakit niya, pero nakatali pa rin ito at hindi kayang gustuhing maging girlfriend si Lindsay. Magkaibigan, iyon lang sila.
     But she doesn’t want to be his friend only….

Read Chapter One-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.