Bel Arcila, Aira Felicity

My Knight in Shining Armor / Il Mio Amore

69.75

Description

My Knight in Shining Armor

     Napatiim-bagang si Kristine. “Laro lang ang lahat ng ito, gan’on ba, Duke?”
     “Kailanman ay hindi ko binalak na paglaruan ka, Kristine. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal.” Dinampian nito ng halik ang mga labi niya.
     Sa gabing iyon, buong-puso niyang ipagkakaloob kay Duke ang sarili, kahit iyon na ang huli nilang pagkikita.

Il Mio Amore

     “Gagamitin mo ako?” tanong ni Yvo.
     “Magbabago ang perception ng publiko sa akin kung malalaman nilang may boyfriend ako at ikaw ’yun. Gagawin ko ang kahit ano, kapalit ng pabor na hinihingi ko, Yvo. Please…”
     “What if I ask you to strip in front of me, would you?”
     Napamaang si Audrey. Nagkamali yata siya ng taong nilapitan.

Read Prologue-Chapter Two (My Knight in Shining Armor) + Read Chapter One-Chapter Three (Il Mio Amore)

Additional information

Author

Bel Arcila, Aira Felicity

Page count

268 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.