Dior Madrigal

Naughty Or Nice?

39.75 31.80

Description

     Medusa incarnate na na-trap sa katawan ni Aphrodite ang unang impression ng TV at film actor na si Nikolas kay Arianna. Hindi niya alam kung bakit ang rude ng dalaga pagdating sa kanya, gayong mabait naman ito sa kapatid niya at sa iba pa.
     Sa inis tuloy ni Nik, sinagot niya ng masasakit na salita ang mga insulto nito sa kanya. Halos magtinginan na lang tuloy sila nang masama kada magkikita.
     Ngitngit na ngitngit man sa babaeng ang ganda-ganda pa naman sana, hindi niya maiwasang ma-curious dito. Lalo pa nang bigla niya itong makitang nag-po-pole at strip dancing sa private show na inihanda ng kaibigan niya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.