Helen O'Brien

Never Say Forever

49.00 39.20

Description

     Masayang-masaya si Camille. Mahal din siya ni Johann! Halos buong buhay niya, nangarap siyang mapapansin siya nito. At ngayon ay nagkatotoo na nga iyon.
     Lalo siyang natuwa nang umalis si Johann para ayusin ang problema nito sa nobya. Makikipag-break na ito sa babae. Pagkatapos ay babalik itong muli para magkasama na sila.
     Tiwalang-tiwala siya sa pangako nito. Babalik din ito matapos ang isang buwan. Ngunit ang isang buwan ay tumagal nang ilang buwan. Hanggang bumilang ng taon… hanggang sa matauhan na siya at tumigil sa paghihintay.
     Just when she thought she was over him, saka naman ito bumalik para guluhin muli ang naayos na niyang buhay…

Read Preview

Additional information

Author

Helen O'Brien

Page count

124 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.