Faith A. Teodoro

One Love

39.75

Description

     Hindi man niya magawang aminin nang harapan, aware si Hannah sa paghanga niya para sa boss na si Uno Yakobovitch. Iyon nga lang, ubod ito ng sungit. Ilang beses man niyang sinubukang mag-resign, tinatapatan iyon ng amo ng mas magandang offer. Tuloy, hindi siya makaalis-alis sa opisina nito.
     Pero nagulat siya nang bigla itong bumait. Inalagaan siya nito noong magkasakit siya. At unti-unti ay yumabong ang admiration niya para rito, na mukha namang mutual sa pagitan nila.
     May isa nga lang problema. Hindi tamang pagnasaan niya si Uno dahil nobyo niya ang kapatid nito….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Faith A. Teodoro

Page count

124 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.