Katherine Allred

Second Time Around

99.75

Description

     Limang taon na ang nakakaraan, muntik nang mawasak ang buhay ni Quinn McAllister. Habang nakaratay siya at walang malay dahil sa natamong pinsala sa isang aksidente, diniborsyo siya ng babaeng mahal niya. Iyon ang sabi ng kanyang ama.
     Natuklasan niyang peke ang divorce, at sa bilis ng mga pangyayari ay nawalan ng kontrol ang buo niyang mundo. Natukso siyang bigyan ng mabilisang diborsyo ang asawa dahil iyon ang gusto nito hanggang sa nalaman niyang mayroon pala silang anak. Ngayon ay bumalik siya sa Wyoming para muling angkinin ang mga bagay na kanya, at walang makakapigil na kahit sino—hindi ang kanyang ama, lalo’t hindi ang fiancé ng asawa niya.
     Inabot ng limang taon bago nakabangon si Lanie McAllister sa pagkawala ng lalaking minahal niya hanggang sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Ngayon, handa na siyang magpatuloy ng buhay at pumayag na rin siyang pakasalan ang veterinarian ng bayan. Hanggang sa bigyan siya ni Quinn ng ultimatum— tatlong buwan para ayusin ang pagsasama nilang sinira ng ama nito, o lalabanan siya nito nang ngipin sa ngipin para sa custody ng kanilang anak.
     Naguguluhan man sa pagitan ng lalaking di-tuluyang nakalimutan ng kanyang puso, at ng lalaking pinangakuan niya ng kasal, wala namang magagawa si Lanie kundi ipagdasal na sana’y maging mas maganda ang pag-ibig sa ikalawang pagkakataon…..

Read Chapter One

Additional information

Author

Katherine Allred

Page count

352 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.