Elise Estrella

The Best Of Romances

65.00

Description

     “Apat na taon kitang hindi nakita. Ang dami nating kailangang pag-usapan. Tinakbuhan mo ako pagkatapos tatanungin mo ako kung ano’ng ginagawa ko rito?”
     Mahina ang tinig ni Vince pero matigas iyon, may halong galit at panunumbat. At kung akala ni Margaret ay magaling na ang sugat sa puso niya, nagkamali siya dahil muli iyong bumukas at nagdugo ngayong kaharap na niya ang sanhi niyon.
     “Kasalanan ko ba kung bakit apat na taon mo akong hindi nakita?” sikmat niya. “Sino ba sa ’tin ang unang nang-iwan?”
     Pinandilatan siya ng lalaki. “Ako ba? Ako ang sisisihin mo? Binalikan kita, Meg. Hinanap kita.”
     Kalahati ng puso niya ay tinatanggap ang paliwanag na iyon ng dating nobyo, pero ang kalahati ay naniniwalang, kahit naman noon, hindi na talaga sila para sa isa’t isa….

Read Prologue-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.