Mari Calingayan

The Kissing Game

39.75 31.80

Description

     “I don’t deserve that score. Puwede bang umapela ng isa pa?” tukoy ni Rolfe sa six point two na grade niya sa halik nito.
     “Akala mo mauuto mo ako? Gusto mo lang humalik, may mga diskarte ka pa diyan!”
     Tumawa ito. “The truth is, gusto lang kitang bigyan ng chance. You see, ang score mo sa akin is three over ten.”
     Nanlaki ang mga mata ni Layna. “Sira-ulo ka! Hindi ka marunong mag-judge ng good kisser!”
     “O baka naman talaga lang hindi ka marunong humalik?”
     “Aba’t—!” Inis na tumayo siya at nilapitan ito. She tried to pull his head down. “Give me your lips,” utos niya.
     They were playing a dangerous game, they both knew. Pero tila walang may pakialam doon….

Read Chapters One & Two

Additional information

Author

Mari Calingayan

Page count

135 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.