Leira Carlos

To Be with You

39.75

Description

     Unang pagkikita pa lang ni Veronica at ni Joshua, pakiramdam ng dalaga na ang binatang kasing- charming ni Prince Charming ang tipo ng lalaki na mamahalin niya habambuhay.
     She was right. Nang makilala niya ito nang lubusan, she fell head over heels in love with him. And he was just as crazy about her. So everything is peachy, right?
     Dahil sa hindi inaasahang dahilan, kinailangan niya itong hiwalayan. Four years later, she realized she had made a mistake.
     Pero paano kung sa halip na reconciliation ay closure ang hiling nito sa kanya sa muli nilang pagkikita?

Read Chapter One

Additional information

Author

Leira Carlos

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.