Marianna Ruiz

Yakap Ng Kahapon

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     “Magkaliwanagan nga tayo. Bakit mo ginagawa ito, ha? Puwede ba, huwag mo nang ipaalala ang nakalipas? Tigilan mo na rin ang pagbigay ng mga pabor sa akin. Just stop being good to me!” asik niya kay Dustin.
     “I can’t, Yna. You mean a lot to me and it’s our past that makes me endure the present.”
     “Oh, please shut up! Kilala kita, Dustin Villarosa. Saksakan ka ng sinungaling,” buong pait na sagot niya. “Bakit ka pa ba bumalikbalik, ha? Okay na ako, eh. May successful career, marangyang buhay, at mapagmahal na nobyo―kompleto na. Pero mula nang dumating ka, bigla para na namang may kulang. Ginugulo mo parati ang buhay ko!” Nalaglag ang luha mula sa kanyang mga mata.
     Walang salitang nilapitan siya nito at masuyong niyakap. Hindi inasahan ni Yna ang epekto niyon. It felt like coming home after five long years….

Read Preview

Additional information

Author

Marianna Ruiz

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.