Dior Madrigal

Hopeless

39.75

Description

Unexpected Passions (Book 4 of 4)

     Sa loob ng nakalipas na sampung taon, alipin si Aslan Leviste ng pagsisisi, pagdurusa, pangungulila at galit sa sarili dahil sa inakalang pagkamatay ni Lena Perez, ang babaeng bukod-tanging minahal niya. Naging laman ng mga bangungot niya, tulog man siya o gising, ang mga pangyayari nang maulang gabing iyon.
     Sa kung anong biro ng kapalaran, natagpuan niyang buhay pala ang dalaga. Hindi niya alam kung ipagpapasalamat niyang may amnesia ito. He will surely lose her again, sa sandaling malaman nito kung paano niya ito sinaktan nang gabing iyon, sampung taon na ang nakakaraan.
     He broke her heart, and that heartache was what almost killed her….

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.