Dior Madrigal

Wicked

39.75

Description

Unexpected Passions (Book 3 of 4)

     Iyon na ang pagkakataon ni Kurt Leviste na agawin ang spotlight mula sa kanyang pinsan at kuhanin ang CEO position, kasama na ang kayamanan ng lolo niya. Isang dalagang kamukhang-kamukha ng babaeng pinapahanap ng matanda ang natagpuan niya. Ang mas maganda pa, nadiskubre niya ang weakness ni Dianna Raiz: Pera.
     Inalok niya ito ng sampung milyon, kapalit ng dalawang bagay: Magpanggap itong apo ni Aurora Esteban at pakasalan siya. Hindi naman mahirap kumbinsihin ang babae. Lalong hindi mahirap ang papaniwalain ang kanyang abuelo na baliw na baliw sila sa isa’t isa. Hindi na kailangang mag-drama ni Kurt sa bahaging iyon. He sure can’t seem to take his hands off Dianna’s hot body….

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

113 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.