Cheska Molina

Love’s Masquerade

49.00

Description

     Nagsalubong ang mga kilay ni Oscar. “Di ba kabilin-bilinan ko sa ’yo na ’wag kang lalayo dahil delikado?” Hinila siya nito. “Halika na, bumalik na tayo sa bahay.”
     “Let go of me!” Nagpumiglas si Anne. Oo nga at may nagtatangka sa buhay niya at si Oscar ang self-appointed bodyguard niya, pero tama bang tratuhin siya nito nang ganito?
     “Ang tigas-tigas ng ulo mo! Ang dapat sa ’yo, paluin.”
     “Hindi na ako bata!” giit ng dalaga.
     “Then, ito ang nararapat sa ’yo.” She found herself wrapped in his arms.
     And with the way he was kissing her now, tila nalimot ni Oscar na isa siyang nakakainis na responsibilidad para rito.

Read Preview

Additional information

Author

Cheska Molina

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.