Rebecca Rosal

25-Year Contract

42.75

Description

     Lasing na nagmamaneho si June nang mabangga niya ang sports car ni Ethan Francisco, ang anak ng isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Her sentence: imprisonment plus ten million pesos worth of civil liabilities.
     Dahil sa aksidente, halos isang taong hindi nakalakad si Ethan. Galit na galit sa kanya ang lalaki at kung hindi lang sa awa sa kanyang ina na lumapit dito, baka hindi siya nito ginawan ng kontrata kung paano niya mababayaran ang sampung milyon.
     Hindi niya akalaing higit pa palang pagkakamali ang gagawin niya kaysa sa pagda-drive nang lasing. Dahil natagpuan ni June na minamahal na ang binatang galit na galit sa kanya….

Read Chapter One-Chapter Five

Additional information

Author

Rebecca Rosal

Page count

201 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.