Sachi Bliss

Like The First Time

39.75

Description

The Ex Files (Book 4 of 6)

     “I’m not sure if Shaun told you anything about where you should go if ever something like this happens…” umpisa ni Trevayne, na ang tinutukoy ay ang common friend nilang ngayon ay nasa ospital at kritikal ang kalagayan dahil sa tangkang pagpatay rito.
     “He told me to stay at his unit in Brighton. Iyon ba?”
     “Yes. At ngayon na. It would be dangerous for you to keep staying where you are now.”
     Napabuntong-hininga si Divine. “Fine. Pero dumaan muna tayo sa bahay para kunin ang gamit ko.”
     “Good. My stuff is already there, too.”
     Takang minasdan niya ang katabi. “Anong your stuff is—”
     Matamang tiningnan siya ni Trevayne. “We’re staying together, Divine. Iyon ang bilin ni Shaun.”
     It only took one look from this man, and everything came rushing back like a tidal wave. Mga dahilan kung bakit sa nakalipas na mga panahon ay wala siyang ibang minahal….

Read Preview

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

136 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.